Større skogrydding

Har du større områder som skal ryddes kan vi hjelpe til med dette

Undrum Entreprenør AS har kompetanse og sertifiseringer til å jobbe langs hele veinettet i Norge, og kan stå for skogrydding i større skala.

Vi kan ta jobben med å rydde større skogområder der dette er nødvendig. Dette kan være i forbindelse med utbygging av vei, trekking av kraftlinjer eller liknende.

Rydding av beite, skogsområder og tomter

Vi fliser opp greiner og kratt med vår fliskutter. Større stokker kan vi kjøre bort, eller levere hjem til deg, som stokker eller som ferdig kløyvd ved.

Ta kontakt med oss for en prat dersom du har store skogsområder som må ryddes

Bestill befaring

Bruk skjemaet her for å bestille tjenester fra Undrum Entreprenør. Vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig